etikos kodeksas

Etikos kodeksas nurodo etines vertybes bei elgesio normas, kuriomis vadovaujuosi teikdamas asmenines ir verslo konsultavimo paslaugas.
Etikos Kodeksas remiasi penkiomis vertybėmis:

1. Sąžiningumas –  veiklą vykdau sąžiningai, patikimai, geranoriškai ir atsižvelgiant į kliento interesus.

2. Atvirumas ir nekonkuravimas – su klientu dirbu atvirai, kiek to reikalauja paslaugų teikimo susitarimai. Teikiant paslaugas ir po jų suteikimo garantuoju nekonkuravimą su kliento verslu ir darbuotojais.

3. Kompetencija – žinios ir įgūdžiai yra tinkami asmeninėms bei verslo konsultacijoms teikti ir juos nuolat atnaujinu.

4. Profesionalus elgesys – rodau pagarbą klientui ir jo darbuotojams.

5. Konfidencialumas – pokalbių/konsultavimo metu sužinota asmens ar kliento informacija yra neatskleidžiama.