VIDINIAI MOKYMAI

Dažnai matau, kad įmonės deklaruoja atvirumą, pasitikėjimą, bendradarbiavimą. Tačiau, kai reikalai ateina iki derybų – tai pavirsta į manipuliacijas, bandymą gauti kuo daugiau naudos sau, kito derybų partnerio sąskaita. Kodėl?

Dažnu atveju, tiek įmonių atstovai, tiek komandos įmonių viduje tik taip ir temoka derėtis ir nežino kito būdo susitarti. SMARTnership™ derybų strategija yra kitas kelias, taip vadinamas trečias kelias, kuris papildo plačiai naudojamas Jėgos ir Vertės kūrimo strategijas. 

Užsisakykite SMARTnership™ Derybų mokymus įmonėje jei:

 • Ne žodžiais, o savo pavyzdžiu propaguojate atvirumą, pasitikėjimą tarpusavyje bei su partneriais
 • Įmonės prioritetas yra lgalaikis ir Tvarus bendradarbiavimas
 • Norite sukurti vieningą Derybų kultūrą tiek įmonės viduje, tiek išorėje
 • Tikite, kad Derybų žinios reikalingos ne tik Pirkimo ir Pardavimo skyrių darbuotojams, bet kiekvienam įmonėje kuriančiam pridėtinę vertę
 • Turite bent 8 darbuotojus, kuriems būtinos derybų žinios ir praktiką
 • Siekiate profesionalumo
 • Esate pasiruošę rimtam darbui tiek mokymų metu, tiek ir po mokymų
 • Esate atviri naujovėms

SMARTnership™ Derybų mokymus sudaro:

 • 2 dienų įtraukiantys ir intensyvūs mokymai
 • Metodinė medžiaga, kuria vėliau galėsite naudotis savarankiškai
 • 3 Derybų strategijų, 5 Derybininkų tipų, 10 Pasiruošimo etapų, 10 Derybų etapų, NegoEconomics ™ ir Tru$tcurrency ™ struktūrizuota teorinė medžiaga
 • Tikri verslo pavyzdžiai, papildantys teorijos suvokimą
 • 2 praktinės Derybų užduotys grupėse
 • Derybų / susitarimų proceso filmavimas ir aptarimas